Samenwerkingspartners

Ik doe mijn werkzaamheden in goede samenwerking met:

Team Smaaklessen en EU-SchoolfruitWageningen University & Research

In samenwerking met overheid, onderwijs, bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties ontwikkelt Wageningen University & Research objectieve educatie over voedsel en voeding aan kinderen; Smaaklessen.

Door kinderen niet alleen de kennis mee te geven, maar ook de ervaring, blijft de stof beter hangen. Met deze kennis en ervaringen zullen kinderen later eerder gezonde en duurzame voedselkeuzes maken.

Het lesmateriaal van Smaaklessen, Smaakmissies en het EU-Schoolfruitprogramma is opgenomen in het online lesportaal Chef! dat voor alle gebruikers geheel gratis te gebruiken is.

Contact
Wil je meer weten over Smaaklessen? Neem dan contact op met smaaklessen@wur.nl
Wil je weten hoe je Smaaklessen kunt geven en/of integreren in je lesprogramma of beleid? Voor het team Smaaklessen geeft De Voedingsjuf workshops aan intermediairs, (school)besturen, leerkrachten en de kinderopvang.
Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een workshop kun je terecht op de website van Smaaklessen op de pagina Workshops.

Jong Leren Eten - Zuid-Holland

Jong Leren Eten (JLE) – Zuid Holland

Het programma Jong Leren Eten wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten rondom gezond- en duurzaam voedsel. Met als doel dat deze groep leert om blijvende gezonde én duurzame keuzes te maken. 

Op de regiopagina van Jong Leren Eten – Zuid-Holland vind je de activiteiten waar JLE zich mee bezig houdt. Onder ‘overzicht voedseleducatie‘ vind je de zogenaamde ‘menukaarten’ met daarin de mogelijkheden rond voedseleducatie op lokaal niveau. De Voedingsjuf staat op verschillende menukaarten binnen de regio. Dit met gastlessen, workshops en voorlichtingen.

Contact
Manja van de Plasse en Lisa van Antwerpen zijn de Jong Leren Eten makelaars voor Zuid-Holland. Bij vragen rond voedseleducatie in Zuid-Holland, kun je contact met hen opnemen. 

GGD Haaglanden – Gezonde School

Uw leerlingen gezond, gelukkig en veilig op laten groeien? Dat is ons doel. Wij kunnen uw school hierbij helpen. Veel scholen in de regio Haaglanden besteden aandacht aan gezondheid op school. Denk hierbij aan onderwerpen als voeding, sport, een groen schoolplein en een prettig en veilig klimaat op school.

Wilt u uw tijd en aandacht hiervoor zo effectief mogelijk besteden? Ons team Gezonde School ondersteunt u hier graag bij!

Contact
Wilt u meer informatie over Gezonde School Haaglanden? Neem dan contact op met de Gezonde School adviseur van uw regio:
Telefoon team Gezonde School 088-3550100 of via de mail gezondeschool@ggdhaaglanden.nl

JOGG Delft: Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Stel je eens voor dat iedereen lekker in z’n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd, met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving.
Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om een juiste keuze te maken. Daar moeten we iets aan doen.

Met iedereen die het verschil wil maken, werkt JOGG Delft aan een gezonde omgeving. Samen maken we gezond gewoon!

Contact
Wilt u meer informatie over JOGG Delft? Neem contact op met de JOGG regisseur:
Rosalie Huisman, telefoon 015 – 2411151 of via de mail: joggdelft@haaglandenbeweegt.nl
JOGG Delft is een onderdeel van Delft voor elkaar

Gemeente Delft

De gemeente Delft is betrokken bij de gezondheid en het welzijn van hun inwoners. Dit doen ze bijvoorbeeld door het inzetten van de interventie Positieve Gezondheid in de wijk, in samenwerking met het Louis Bolk instituut.

In Delft is dit met name actief in de wijken Buitenhof en Voorhof. De inwoners van deze wijken hebben een actieve rol in het formuleren van het beleid en de uitvoering hiervan. Dit samen met externe partners, die als professional een ondersteunende rol bieden bij het bereiken van de gestelde doelen. De Voedingsjuf is een van deze professionals. Dit op het gebied van ‘Gezonde Voeding‘. Voor deze interventie heb ik de train de trainer ‘Gezonde voeding in jouw keuken‘ ontwikkeld. Lees meer over deze interventie op de pagina Projecten.

Contact
Wilt u meer informatie over Positieve Gezondheid in de wijk? Neem dan contact op met de Gemeente Delft, afdeling samenleving.
Telefoonnummer 14015.

JGZ ZHW

JGZ – Zuid-Holland West

Een kind dat gezond en blij opgroeit. Dat wil toch iedere ouder? De JGZ zet zich maximaal in om u hierbij te ondersteunen. 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. Doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.

De Voedingsjuf werkt samen met JGZ Zuid-Holland West binnen ‘Regie op preventie’. Dit is een preventieaanbod gericht op gezondheid en welzijn voor het voortgezet onderwijs in de regio.

Contact:
Wilt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg of over Regie op preventie van de randgemeenten om den Haag: bezoek dan de algemene website of mail naar info@jgzzhw.nl