Projecten

De Voedingsjuf is ook in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten.

Smaaklessen

Workshops Smaaklessen

Voor het team Smaaklessen van Wageningen University & research heb ik diverse workshops ontwikkeld om het werken met Smaaklessen op scholen en binnen de kinderopvang in Nederland te bevorderen.
Er zijn workshops beschikbaar voor intermediairs (GGD, JOGG, buurtsportcoaches, ed.), het onderwijs en de kinderopvang.

Ik ben tevens workshopleider voor het team Smaaklessen en EU-schoolfruit. De workshops worden zowel online als fysiek aangeboden.
Meer informatie én de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven, vind je hier.

Momenteel ben ik bezig met de ontwikkeling van een Kookleskist met themahandleiding. Zodra deze verkrijgbaar is, zal ik de link hier plaatsen.

Gezonde voeding in jouw keuken

Positieve Gezondheid in de wijk

Binnen de werkwijze van Positieve Gezondheid in de wijk, vanuit het gezondheidsbeleid van gemeente Delft. Ontwikkelde ik de train de trainer Gezonde voeding in jouw keuken. Dit in samenwerking met een wijkbewoner, Delft voor Elkaar en GGD Haaglanden. Ook het uitvoeren van de training viel onder mijn taken.
Ik ontwikkelde voor deze training een handleiding en een werkboek.

Tijdens de train de trainer leren wijkbewoners om zelf workshops te geven aan buurtgenoten. Dit zodat ‘Gezond eten’ zich als een olievlek door de wijk verspreidt.

In de wijkkrant Buitenhof Bruist is een leuk artikel geplaatst over deze training. Je leest het artikel op de pagina In de media.