Kinderopvang

Als kinderopvanginstantie ben je altijd bezig met het welbevinden van de kinderen. Wat daagt ze uit? Wat vinden ze leuk om te doen? en waar leren ze iets van? Zou het niet fijn zijn dat ze, terwijl ze een leuke activiteit doen, iets leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben?

Wat kan De Voedingsjuf voor uw kinderopvang(locatie) betekenen?

De Voedingsjuf is inzetbaar op meerdere gebieden. Dit kan zijn voor activiteiten met de kinderen, maar ook voor voorlichting aan medewerkers of workshops aan ouders.

Smaakplezier op de BSO Smaakspel
Voor kinderen
Op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse/naschoolse opvang (2-12 jr)

Kinderen leren vooral door te doen en te ervaren. De Voedingsjuf gaat met ze aan de slag met allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat ze:

 • Door te ruiken, voelen, proeven, horen en te zien ervaren hoe leuk het is om met eten bezig te zijn. Dit draagt bij aan een gevarieerd eetpatroon.
 • Aan de slag gaan met gezonde producten. Ze leren welke voedingsmiddelen je nodig hebt om van te groeien, welke producten je af en toe kunt eten en welke producten je beter kunt laten liggen.

Kinderen houden van proefjes doen. De Voedingsjuf laat ze zelf experimenteren met eten en drinken. De activiteiten zijn leuk en leerzaam!

Managers en medewerkers

Wanneer je van gezonde voeding een speerpunt binnen je organisatie wilt maken, is het belangrijk om het team hierin mee te nemen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook is het belangrijk om een beleid gezonde voeding op te stellen of het huidige beleid bij te stellen. De Voedingsjuf kan hiervoor het volgende bieden:

 • Een voorlichting of workshop aan het team over een gezond voedingspatroon; Welke voeding(stoffen) hebben opgroeiende kinderen nodig?
 • Een voorlichting of workshop over voedseleducatie binnen de kinderopvang.
 • Meekijken naar het voedingsaanbod binnen de organisatie en mogelijke variaties en of verbeterpunten aanreiken.

Voor ouders

Als een kinderopvanglocatie aan de slag gaat met veranderingen in het voedingsaanbod en of voedseleducatie, is het zinvol de ouders hierbij te betrekken. De Voedingsjuf kan je helpen met het geven van voorlichting of een workshop aan ouders.

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen gezond opgroeien? Welke voedingsstoffen hebben (jonge) kinderen nodig? Hoe zorg je ervoor dat kinderen meer groente en fruit gaan eten? Hoeveel suiker zit er in verschillende kinderproducten? Is het handig om te straffen/belonen met iets lekkers en hoe belangrijk is jouw voorbeeldfunctie? Dit zijn een aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een ouderworkshop over Gezonde voeding voor kinderen.
  Deze workshop is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die hun kind willen stimuleren om gezond te eten en op te groeien.
 • De workshop Smakelijke eters is ontwikkeld door het Voedingscentrum en gaat over het leren proeven van voeding. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk lopen ouders tegen allerlei zaken aan. Kinderen die van jongs af aan alles leren proeven, eten later vaak gevarieerder en gezonder. Tijdens deze workshop leren ouders beter begrijpen hoe smaak werkt bij jonge kinderen. Hoe is het om iets wat je niet kent, te proeven en hoe kun je kinderen leren proeven, zodat ze ook andere smaken gaan lusten dan zoet?
  Deze workshop is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar, die hun kind graag gezond en gevarieerd willen leren eten.

Bovenstaande zijn een aantal voorbeelden. In overleg zijn aanpassingen en maatwerk mogelijk.

Aansluiting andere programma’s

Als Voedingsjuf werk ik graag samen met de Gezonde Kinderopvang. Dit wanneer kinderopvanglocaties aan de slag willen gaan met het behalen van de ‘aanpak gezonde kinderopvang’ of een invulling die past binnen deze aanpak.
De Voedingsjuf is inzetbaar voor activiteiten vanuit de subsidie Lekker naar buiten.

Kosten

Bij de inzet van De Voedingsjuf is altijd sprake van maatwerk. Informatie over de kosten en mogelijke subsidies kunt u hier vinden.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

We kijken tevreden terug op de workshop ‘Gezonde voeding’ die Niky heeft gegeven aan pedagogisch medewerkers die werken op één van onze KDV’s en BSO’s. Met een interactief programma weet zij goed aan te sluiten bij vragen uit de praktijk. Daarbij wist zij makkelijk de verbinding te leggen met onze pedagogische visie en beleid rondom gezonde voeding. Fijne samenwerking.

Annemieke Arens, beleidsmedewerker Junis Kinderopvang – Alpen aan den Rijn