Kinderopvang

Als kinderopvanginstantie ben je altijd bezig met het welbevinden van de kinderen. Wat daagt ze uit? Wat vinden ze leuk om te doen? en waar leren ze iets van? Zou het niet fijn zijn dat ze, terwijl ze een leuke activiteit doen, iets leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben?

Wat kan De Voedingsjuf voor uw kinderopvang(locatie) betekenen?

De Voedingsjuf is inzetbaar op meerdere gebieden. Dit kan zijn voor activiteiten met de kinderen, maar ook voor voorlichting aan medewerkers of informatieverstrekking aan ouders.

Smaakplezier op de BSO Smaakspel
Voor kinderen
Op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse/naschoolse opvang (2-12 jr)

Kinderen leren vooral door te doen en te ervaren. De Voedingsjuf gaat met ze aan de slag met allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat ze:

  • Door te ruiken, voelen, proeven, horen en te zien ervaren hoe leuk het is om met eten bezig te zijn. Dit draagt bij aan een gevarieerd eetpatroon.
  • Aan de slag gaan met gezonde producten. Ze leren welke voedingsmiddelen je nodig hebt om van te groeien, welke producten je af en toe kunt eten en welke producten je beter kunt laten liggen.

Kinderen houden van proefjes doen. De Voedingsjuf laat ze zelf experimenteren met eten en drinken. De activiteiten zijn leuk en leerzaam!

Managers en medewerkers

Wanneer je van gezonde voeding een speerpunt binnen je organisatie wilt maken, is het belangrijk om het team hierin mee te nemen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook is het belangrijk om een beleid gezonde voeding op te stellen of het huidige beleid bij te stellen. De Voedingsjuf kan hiervoor het volgende bieden:

  • Een voorlichting of workshop aan het team over een gezond voedingspatroon; Welke voeding(stoffen) hebben opgroeiende kinderen nodig?
  • Een voorlichting of workshop over voedseleducatie binnen de kinderopvang.
  • Meekijken naar het voedingsaanbod binnen de organisatie en mogelijke variaties en of verbeterpunten aanreiken.

Voor ouders

Als een kinderopvanglocatie aan de slag gaat met veranderingen in het voedingsaanbod en of voedseleducatie, is het zinvol de ouders hierbij te betrekken. De Voedingsjuf kan je helpen met het geven van voorlichting of een workshop aan ouders.

  • Een op maat gemaakte voorlichting of workshop over een gezond voedingspatroon voor kinderen.
  • De ouderworkshop ‘Smakelijke eters’ (Voedingscentrum) voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar die hun kind graag gezond eetgedrag aan willen leren; ouders leren beter begrijpen hoe smaak eigenlijk werkt bij jonge kinderen. Hoe is het om iets te proeven wat je niet kent? En hoe kun je kinderen leren proeven, zodat ze ook andere smaken gaan lusten dan zoet?
  • De ouderworkshop ‘Eetplezier en Beweegkriebels’ (Voedingscentrum) voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die hun kind willen stimuleren om gezonder te eten en voldoende te bewegen en daarvoor praktische handvatten kunnen gebruiken; de workshop geeft ouders op een positieve manier inzicht in hun eigen opvoedgedrag en wat het effect daarvan is op hun kind. De nadruk ligt op: wat doe je goed en wat kan beter?

Aansluiting andere programma’s

Als Voedingsjuf werk ik graag samen met de Gezonde Kinderopvang. Dit wanneer kinderopvanglocaties aan de slag willen gaan met het behalen van de ‘aanpak gezonde kinderopvang’ of een invulling die past binnen deze aanpak.
De Voedingsjuf is inzetbaar voor activiteiten vanuit de subsidie Lekker naar buiten.

Kosten

Bij de inzet van De Voedingsjuf is altijd sprake van maatwerk. Informatie over de kosten en mogelijke subsidies kunt u hier vinden.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

We kijken tevreden terug op de workshop ‘Gezonde voeding’ die Niky heeft gegeven aan pedagogisch medewerkers die werken op één van onze KDV’s en BSO’s. Met een interactief programma weet zij goed aan te sluiten bij vragen uit de praktijk. Daarbij wist zij makkelijk de verbinding te leggen met onze pedagogische visie en beleid rondom gezonde voeding. Fijne samenwerking.

Annemieke Arens, beleidsmedewerker Junis Kinderopvang – Alpen aan den Rijn