Gezonde kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

De Voedingsjuf helpt medewerkers en managers van kinderopvanglocaties met de implementatie van de Gezonde Kinderopvang.

Ben je gestart met de aanpak Gezonde Kinderopvang, maar heb je hulp nodig bij het vormgeven van het proces?
Merk je dat er te weinig tijd of kennis is om het traject goed van de grond te laten komen?
Of wil je graag dat iemand meekijkt bij het opstellen van het beleid voor jouw locatie?
De Voedingsjuf kan je hierbij helpen.

Voor kinderen
Op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse/naschoolse opvang (2-12 jr)

Kinderen leren vooral door te doen en te ervaren. De Voedingsjuf gaat met ze aan de slag met allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat ze:

  • Door te ruiken, voelen, proeven, horen en te zien ervaren hoe leuk het is om met eten bezig te zijn. Dit draagt bij aan een gevarieerd eetpatroon.
  • Aan de slag gaan met gezonde producten. Ze leren welke voedingsmiddelen je nodig hebt om van te groeien, welke producten je af en toe kunt eten en welke producten je beter kunt laten liggen.

Kinderen houden van proefjes doen. De Voedingsjuf laat ze zelf experimenteren met eten en drinken. De activiteiten zijn leuk en leerzaam!

Voor ouders

Als een kinderopvanglocatie aan de slag gaat met de aanpak Gezonde Kinderopvang, is het zinvol de ouders hierbij te betrekken. De Voedingsjuf kan je helpen met het geven van voorlichting of een workshop aan ouders.

Hier enkele voorbeelden:

  • De ouderworkshop ‘Smakelijke eters’ voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar die hun kind graag gezond eetgedrag aan willen leren; ouders leren beter begrijpen hoe smaak eigenlijk werkt bij jonge kinderen. Hoe is het om iets te proeven wat je niet kent? En hoe kun je kinderen leren proeven, zodat ze ook andere smaken gaan lusten dan zoet?
  • De ouderworkshop ‘Eetplezier en Beweegkriebels’ voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die hun kind willen stimuleren om gezonder te eten en voldoende te bewegen en daarvoor praktische handvatten kunnen gebruiken; de workshop geeft ouders op een positieve manier inzicht in hun eigen opvoedgedrag en wat het effect daarvan is op hun kind. De nadruk ligt op: wat doe je goed en wat kan beter?

Managers en medewerkers

Vergeet niet om het team mee te nemen in de aanpak Gezonde Kinderopvang. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Voedingsjuf kan een voorlichting geven aan het team. Dit bv. over het belang van gezonde voeding voor opgroeiende kinderen; de opgedane kennis draagt bij aan een hogere motivatie om met de aanpak Gezonde Kinderopvang aan de slag te gaan.

Kosten

Informatie over de kosten en mogelijke subsidies kunt u hier vinden.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

kindervoeding